ebaghestani on Instagram

Elnathan Baghestani

مسئول سازمان ايران براى مسيح

http://www.iKelisa.com/
5 hour ago

181
5 hour ago

 #تبریکات_علیرضا_بمناسبت_میلادمسیح برادر علیرضا همکاری با شما و فرزانه عزیز باعث افتخار ما می‌باشد. شما را دوست داریم. الناتان و نازنین

250
7 hour ago

از اینکه سال گذشته شما جزو دوستان و همراهان ما بودید به خود می بالیم. آرزومندیم که در سال جدید میلادی هم بتوانیم شما را خدمت کنیم کشیش الناتان و نازنین باغستانی دسامبر ۲۰۱۸

301
7 hour ago

 #رساله_اول_پطرس_فصل_اول را بشنوید 🎧👇 https://audiomack.com/song/ifcmradio/rslh-wl-ptrs-fsl-wl  #رسال_اول_پطرس_فصل_اول 1از پطرس، رسول عیسی مسیح، به غریبانِ پراکنده در پونتوس و غَلاطیه و کاپادوکیه و آسیا و بیطینیه؛ 2به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر، به واسطۀ عمل تقدیس‌کنندۀ‏ (1‏:2 یا ”تخصیص‌دهندۀ“.) روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان، برگزیده شده‌اند:‏ فیض و سلامتی به‌فزونی بر شما باد. امید زنده 3متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّدی تازه بخشید، برای امیدی زنده 4و میراثی فسادناپذیر و بی‌آلایش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است؛ 5و شما نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ هستید برای نجاتی که از هم‌اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور رسد؛ 6و در این بسیار شادمانید، (‏1‏:6 یا:‏ «در آن زمان شادی بسیار خواهید کرد».) هرچند اکنون زمانی کوتاه بنا به ضرورت در آزمایشهای گوناگون غمگین شده‌اید، 7تا اصالت ایمانتان در بوتۀ آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بینجامد، همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست که هرچند فانی است، به وسیلۀ آتش آزموده می‌شود. 8شما گرچه او را ندیده‌اید، دوستش می‌دارید؛ و گرچه اکنون او را نمی‌بینید، به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف‌ناپذیر و پرجلال آکنده‌اید، 9زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را می‌یابید.‏1‏:9 یا:‏ «خواهید یافت». 10دربارۀ همین نجات، پیامبران به‌دقّت کَند و کاو می‌کردند، پیامبرانی که از فیض مقرر برای شما سخن می‌گفتند. 11آنان می‌کوشیدند دریابند هنگامی که روحِ مسیح در ایشان، از پیش بر رنجهای مسیح و جلالِ پس از آن شهادت می‌داد، به چه شخص و کدامین زمان اشاره داشت. 12بر ایشان آشکار شد که نه خویشتن بلکه شما را خدمت می‌کردند، آنگاه که از اموری سخن می‌گفتند که اکنون درباره‌اش از مبشّران انجیل می‌شنوید، از آنان که به واسطۀ روح‌القدس که از آسمان فرستاده شده، شما را بشارت می‌دهند. حتی فرشتگان نیز مشتاق نظر کردن در این امورند. مقدّس باشید 13پس اندیشۀ خود را آمادۀ عمل ساخته، (‏1‏:13 اصل یونانی این عبارت به‌طور تحت‌اللفظی این است:‏ «پس کمر دل خود را ببندید».) با خویشتنداری امید خود را یکسره بر فیضی بنهید که به هنگام ظهور عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. 14چون فرزندانی مطیع، دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد. 15بلکه همچون آن قدّوس

260
Advertisement
7 hour ago

 #کتاب_خروج_فصل_بیست_وسوم را بشنوید 🎧👇 https://audiomack.com/song/ifcmradio/khrwj23  #کتاب_خروج_فصل_بیست_وسوم عنوان: قوانین عدالت و رحمت 1«خبر دروغ را پخش مکن و با شهادتِ بدخواهانه، با شریران همداستان مشو. 2در عمل بد با اکثریت همراه مشو. چون در مرافعه‌ای شهادت می‌دهی، با گرفتن جانبِ اکثریت، عدالت را مخدوش مساز، 3و در مرافعۀ فقیران نیز از او طرفداری مکن. 4«هرگاه به گاو یا الاغِ سرگردان دشمنت برخوردی، حتماً آن را نزد وی بازآور. 5اگر دیدی الاغ کسی که از تو نفرت دارد زیر بار افتاده است، آن را به حال خود وامگذار؛ حتماً او را در این امر یاری ده. 6«در مرافعۀ نیازمندانِ قوم خود، عدالت را از ایشان دریغ مدار. 7تو را با اتهام دروغ کاری نباشد و افراد بی‌گناه و پارسا را به مرگ مسپار، زیرا من شریر را تبرئه نخواهم کرد. 8رشوه مپذیر، زیرا رشوه چشم بینایان را کور می‌کند و سخن پارسایان را کج می‌سازد. 9«بر غریبان ظلم مکن؛ چه خود از دل غریبان خبر دارید، زیرا در سرزمین مصر غریب بودید. قوانین شَبّات 10«شش سال مزرعۀ خود را بکار و محصولش را درو کن، 11اما در سال هفتم بگذار بیاساید و آن را به حال خود واگذار، تا نیازمندانِ قوم تو بتوانند از آن بخورند، و از آنچه باقی ماند وحوش صحرا بهره‌مند گردند. با تاکستان و باغ زیتون خود نیز چنین عمل نما. 12«شش روز به کار خویش مشغول باش، اما در روز هفتم فراغت جو تا گاو و الاغت بیاسایند و پسر کنیزت و غریبی که در خانه‌ات مهمان است، جانی تازه کند. 13«به هرآنچه به شما گفتم به‌دقّت گوش بسپارید. نام خدایانِ غیر را ذکر مکنید و از زبانتان شنیده نشود. سه عید سالانه 14«سالی سه بار برای من عید نگاه دارید. 15عید فطیر را نگاه دارید؛ همان‌گونه که شما را امر کردم، هفت روز نانِ بی‌خمیرمایه بخورید. این را در موعد مقرر در ماه اَبیب انجام دهید زیرا در آن ماه بود که از مصر بیرون آمدید. هیچ‌کس به حضور من دست‌خالی حاضر نشود. 16عید برداشتِ نوبرِ محصول (‏23‏:16 این عید به نام ”عید هفته‌ها“ یا ”پنتیکاست“ نیز شناخته شده بود.) خود را که در مزارع کاشته‌اید، نگاه دارید. عید جمع‌آوری را نیز در پایان سال، هنگام جمع‌آوری محصول از مزارع، نگاه دارید. 17تمامی مردان شما باید سالی سه بار در پیشگاه خداوندگارْ یهوه حاضر شوند. 18«خون قربانی را همراه چیزی که خمیرمایه در آن به کار رفته، به من تقدیم مکن. چربی هدایای اعیاد من نباید تا صبح نگاه داشته شود. 19«بهترین (‏23‏:19 یا ”نخستین“.) نوبر زمین خود را به خانۀ یهوه خدایت بیاور. «بزغاله را در ش

210
10 hour ago

551
11 hour ago

 #تجسم_مسيح لطفاً با ما همكارى كرده و كانال اينستاگرم ما را به ديگران معرفى كنيد 👇 ‎‏https://Instagram.com/ElnathanBaghestani

973
Advertisement
11 hour ago

770
12 hour ago

1074
19 hour ago

1466
Advertisement
Next »